ट्याग : सन्तुष्टीको फल

सन्तुष्टीको फल - ज्ञानवर्द्धक लघुकथा

जीवमा सधैँ सन्तुष्ट रहनु पर्छ। सन्तुष्ट नै सच्चा खुसीको स्रोत हो।

थप पढ्नुहोस्

हामी तपाइँको वेबसाइट मा सबै भन्दा राम्रो ब्राउजिंग अनुभव छ भनेर सुनिश्चित गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। हाम्रो साइट प्रयोग गरेर, तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाईं हाम्रो कुकी नीति र गोपनीयता नीति पढ्नुभयो र बुझ्नुभयो।

बुझे!