ट्याग : नैतिक शिक्षा

उपेक्षामा नैतिक शिक्षा - डा.महानन्द तिम्सिना

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा उपेक्षामा पर्दै आएको छ । अहिलेसम्मका माध्यमिक तहका कुनै पनि पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा नैतिक...

थप पढ्नुहोस्

हामी तपाइँको वेबसाइट मा सबै भन्दा राम्रो ब्राउजिंग अनुभव छ भनेर सुनिश्चित गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। हाम्रो साइट प्रयोग गरेर, तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाईं हाम्रो कुकी नीति र गोपनीयता नीति पढ्नुभयो र बुझ्नुभयो।

बुझे!