ट्याग : जीवनी

कवि भोग्यप्रसाद भण्डारी– एक चिनारी

यसरी कति शासकै पनि, गुरुका संगतले गुणी बनी ।       जनता बीचको कुरीति यो,      सहसा दास सती प्रथा हट्यो ।।

थप पढ्नुहोस्

हामी तपाइँको वेबसाइट मा सबै भन्दा राम्रो ब्राउजिंग अनुभव छ भनेर सुनिश्चित गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। हाम्रो साइट प्रयोग गरेर, तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाईं हाम्रो कुकी नीति र गोपनीयता नीति पढ्नुभयो र बुझ्नुभयो।

बुझे!