ट्याग : उच्चारण

संस्कृतको अशुद्ध उच्चारण

असमिया ऐतिहासिक वर्ण व्याकरणको यस विशेषताले गर्दा पुरोहितहरूले ‘शतायु भव’ (सय वर्ष बाँचेस्) भन्नु छ भने, ‘हतायु भव’ (ठहरै मरेस्) भन्दछन् ।...

थप पढ्नुहोस्

हामी तपाइँको वेबसाइट मा सबै भन्दा राम्रो ब्राउजिंग अनुभव छ भनेर सुनिश्चित गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। हाम्रो साइट प्रयोग गरेर, तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाईं हाम्रो कुकी नीति र गोपनीयता नीति पढ्नुभयो र बुझ्नुभयो।

बुझे!