श्रेणी : साहित्यबाेध

चाणक्यनीति (शास्त्रमन्थन)

मूर्खशिष्योपदेशेन दुष्टास्त्रीभरणेन च। दुःखितैः सम्प्रयोगेण पण्डितोऽप्यवसीदति ।।

थप पढ्नुहोस्

अर्थालङ्कारका भेदहरू

लुटाहाहरूको मजाको छ कूट  न अड्को न पड्को छ तेलै त धूप  । फलोस् या नफल्ला गरी छाड काम  झरे आँप, जाँदा झटारो छ जान  ।।

थप पढ्नुहोस्

हामी तपाइँको वेबसाइट मा सबै भन्दा राम्रो ब्राउजिंग अनुभव छ भनेर सुनिश्चित गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। हाम्रो साइट प्रयोग गरेर, तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाईं हाम्रो कुकी नीति र गोपनीयता नीति पढ्नुभयो र बुझ्नुभयो।

बुझे!