श्रेणी : कृति समीक्षा

चाणक्यनीति (शास्त्रमन्थन २)

दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः। ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः ।।

थप पढ्नुहोस्

अभिज्ञानशाकुन्तलमा सूक्ति—सौन्दर्य

कसैको लोकमा छैन एकैनास समुन्नति । अरुको के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति ।।

थप पढ्नुहोस्

हामी तपाइँको वेबसाइट मा सबै भन्दा राम्रो ब्राउजिंग अनुभव छ भनेर सुनिश्चित गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। हाम्रो साइट प्रयोग गरेर, तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाईं हाम्रो कुकी नीति र गोपनीयता नीति पढ्नुभयो र बुझ्नुभयो।

बुझे!